Błogosławieństwo

Pismo skierowane do uczestników inicjatywy przez JE biskupa Tadeusza Lityńskiego