Zasady są proste

Wybieramy najbardziej odpowiedni czas na modlitwę różańcową (pół godziny dziennie) i odmawiamy jedną część różańca o stałej porze przez cały październik 2023, uwzględniając dni pracujące i wolne od pracy.

Wypełniamy formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej lub zgłaszamy się telefonicznie do koordynatora:

Maciej 783 468 797 lub Arek  577 644 502

Zobowiązanie:

Zobowiązujemy się do włączenia w modlitwę nieustającą dlatego w sytuacjach nagłych gdy nie możemy odmówić różańca informujemy smsem lub telefonicznie koordynatora: Maciej 783 468 797 lub Arek  577 644 502 ponieważ modlitwa nie może zostać przerwana.

  Wybierz odpowiednią dla siebie godzinę rozpoczęcia modlitwy:


  Jaka część różańca i rozważania?

  Nie narzucamy jaką część różańca należy odmawiać w danym dniu (to podpowie Ci Duch Święty), nie mniej jednak według podziału określonego przez Jana Pawała II w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae odmawiamy:

  Poniedziałek – tajemnice radosne
  Wtorek – tajemnice bolesne
  Środa – tajemnice chwalebne
  Czwartek – tajemnice światła
  Piątek – tajemnice bolesne
  Sobota – tajemnice radosne
  Niedziela – tajemnice chwalebne

  „To wskazanie nie ma jednak ograniczać słusznej wolności medytacji osobistej i wspólnotowej, z uwzględnieniem potrzeb duchowych i duszpasterskich, a przede wszystkim dat liturgicznych, które mogą sugerować bardziej odpowiednie dostosowania. Sprawą naprawdę wielkiej wagi jest to, by różaniec był coraz bardziej pojmowany i przeżywany jako droga kontemplacji.”  

  — św. Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae, p. 38