Z RÓŻAŃCEM PRZEZ ŻYCIE NA DOBRE I NA ZŁE

Wprowadzenie:

Bł. kard. Stefan Wyszyński: „Różaniec jest psychologiczną modlitwą, bo zaradza wszystkim naszym potrzebom. (…) jest to modlitwa najbardziej codzienna. Bo Mszy świętej musisz słuchać w kościele, kazania też, ale różaniec możesz odmawiać wszędzie i w każdej chwili”.

Tajemnice radosne (poniedziałek i sobota)

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Świat nie chce dłużej mówić „tak”, prawom swojego Stwórcy. Nasz, niegdyś prawy Naród, odrzuca, wzorem innych, zasady normujące jego stabilny byt: całą hierarchię wartości i lekceważy ją, bo „przestał słuchać Boga, a wskutek grzechu skamieniały nasze serca.

Maryjo uproś nam łaskę zrozumienia, że tę odnowę trzeba zacząć od własnych serc. Ulecz nasze sumienia, daj poznać wszystkie nasze winy, byśmy się stali „ludźmi, którzy budują królestwo Boże: królestwo prawdy, sprawiedliwości, życia, miłości i pokoju w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy; w całej Ojczyźnie…

II. Nawiedzenie Świętej Elżbiety

O Boże ! Ty najlepiej wiedziałeś, że dziecko musi mieć miłość ojca i matki. Tyś bowiem tak urządził świat, by rozwój człowieka czerpał z wszechstronności obojga rodziców. Nie pozwól więc nikomu łamać tych ustanowień. Pomóż umocnić polską rodzinę i zdrowe zasady moralne. „Pomóż nam odbudować ją jako sakramentalne, święte przymierze osób, jako ostoję pokoleń. Niech ta rodzina będzie prawdziwym, odpowiedzialnym środowiskiem życie i miłości.

Niech ci, co są u steru władzy uczynią wszystko, by każda polska rodzina była Bogiem silna.

III. Narodzenie Pana Jezusa

Mimo trudności, Święta Rodzino, Tyś nawet w stajni potrafiła zachować swoją godność… Dlatego żadne z Was nie pokłoniło się trzem królom: ich wielkości, ich bogactwu i wpływom, ale to oni, korząc się, oddali pokłon Dzieciątku, dostrzegłszy w Nim prawdziwą wielkość i potęgę…

Narodowi trzeba wielkości, bo naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Prosimy więc, Święta Rodzino, swoim przykładem buduj nas i pomóż nam uwolnić się od wszelkich złych nawyków, bo nam „potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby je przepełniała miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych, troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Jakże byłaś posłuszna, Najświętsza Matko Boża… Posłuszna Bogu, posłuszna Prawu, posłuszna obyczajom uświęconym tradycją ofiarowałaś Bogu swe pierworodne Dziecię, choć Ono od poczęcia było Dziecięciem Bożym i tak jak Ty, Niepokalana, górowało ponad Prawem.

Całkiem inaczej bywa w naszym rozdartym Narodzie, gdzie obok tych, co strzegą praw zarówno ludzkich, jak i Bożych, tak wielu ma je za nic i nie zamierza się do nich stosować -Kradną i oszukują…  nienawidzą się, a nawet zabijają. Niechaj „Symeon stanie się żywym obrazem ludzi pragnących przyjąć promień światła, który wszystko czyni nowym, który przemienia każdą słabość w Bożą siłę, aby nasz naród szanował prawa ludzkie a zwłaszcza Prawa Boże.

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

O Boże, który znasz potęgę wychowania, któryś już od zarania dziejów szczepił owoce posłuszeństwa, prosimy, pobłogosław nam w dziele wychowania dzieci i młodzieży zwłaszcza dziś. Nie pozwól wydrzeć młodzieży spod wpływu domów rodzinnych. Nie pozwól ogołocić jej z najwyższych wartości. Rodzice zaś, niech pamiętają, że „młodych nie wystarczy wspierać, wyposażać i zaspakajać ich potrzeby, lecz trzeba dać im najważniejszą umiejętność: umiejętność kochania. Bez tego bowiem będą biedni i kalecy”. Błagamy Ciebie Maryjo wyproś błogosławieństwo naszej Ojczyźnie byśmy strzegli w niej czystości obyczajów, aby młodzież i dzieci były wychowywane w duchu Świętej Rodziny aby mogło być przyszłością Narodu.

Tajemnice światła (czwartek)

1. Chrzest Pana Jezusa w rzece Jordan

Zamiast się troszczyć o to, by Bóg, w nas wszystkich zechciał mieć swoje upodobanie-dzisiejszy świat staje się jednym wielkim domem dla obłąkanych, którzy czynią wszystko, aby wyzwolić się spod panowania swojego Stwórcy. Duch, który w świecie wieje, nie jest duchem miłości, lecz duchem fałszu i upadku. Demon bawi się ludźmi. Traktując ich niczym źdźbła trawy. Przemoc wywołuje przemoc. Zło wyzwala kolejne zło. Niesprawiedliwość idzie za niesprawiedliwością. Grzech atakuje wszystkie władze duszy i ciała, zmysły, rozum i serce. Wzrost zła, apostazja, utrata wiary, człowiek, który stawia siebie na miejscu Boga; wszystkie te fakty rzeczywiście prowadzą do tego, że zły staje się panem świata i świat zamienia się w piekło! Błagamy więc, o Chryste, proś Ojca Niebieskiego, by raczył nas „wybawić od głodu i od wojny. Aby wybawił nas od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia i od wszelakich wojen ! Od grzechu przeciw życiu człowieka, od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym, od deptania Jego przykazań, od usiłowania zdeptania całej prawdy o Bogu w sercach ludzkich,  W RANACH TWOICH UKRYJ NAS”, bo to jedyne i ostatnie, a także najpewniejsze, najbezpieczniejsze miejsce ucieczki.

II Objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej

Jezu, Ty widzisz, że w naszym dzisiejszym świecie szatan, jak nigdy ukazuje nam swoje haniebne oblicze, że czyni wszystko, by oszukać jak najwięcej ludzi na drodze śmierci i grzechu; oszukać na wiele sposobów. Ludzie skłóceni, pełni pychy i nienawiści dążą, jak im się wydaje, do pełni władzy nad światem, a prawdziwie – gotują grób dla całej ludzkości. Zalew niemoralności, a co za tym idzie – niewiary, pogrąża miasta i wioski. Prosimy zatem, wybacz nam, że sprawiamy Ci taki zawód i zechciej nam dopomóc odbudować sumienia. Jesteśmy bowiem trapieni licznymi przejawami kryzysu prawdziwych wartości, które coraz powszechniej są kwestionowane, a przecież odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się za sprawą odnowy sumień. Dlatego ratuj nas Maryjo i prowadź do Chrystusa bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem; On jest prawdziwym zbawieniem świata i nadzieją ludzkości Maryjo, Matko Miłosierdzia błagamy, oręduj za nami, jak wtedy na weselu w Kanie Galilejskiej. Problemem naszych czasów jest brak miłości. Matko Miłości rozpal nasze serca ogniem Bożej miłości abyśmy razem z Tobą i Twoim Oblubieńcem Józefem szli ku bramom nieba gdzie króluje PRAWDZIWA MIŁOŚĆ!

III Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Dziś nie ma wyraźnej granicy pomiędzy światłem wiary, a bezbożną ciemnością, bo między nimi się rozlała jakaś bezkształtna szarość, pseudo-wiara; niewiele warta, w której ugrzęzły całe rzesze. Chryste, pośpiesz nam na ratunek, dopóki jeszcze ciemność nie zawładnęła światem! Błagamy Cię przyjdź tam, gdzie toczą się wojny, gdzie panuje niesprawiedliwość, nienawiść, duch obłudy i kłamstwa. Niechaj rozbłyśnie tam Twoje światło. O Pani, której Bóg powierzył wielką misję zdeptania głowy szatana – błagamy Cię, ratuj przed zgubą cały nieszczęsny świat; Ucieczko grzeszników wszystkie nasze słabości, wady, pożądliwości nasze i nieopanowane uczucia; myśli, niepohamowany język, twardość naszych serc; brak wrażliwości na biedę bliźnich, niemiłosierne słowa i czyny, ostre sądy, – racz nam przedstawić przed oczyma, abyśmy mieli ich świadomość i chcieli je zwalczać. I   nieważne, że będziemy mieli przeciwko sobie cały świat i wszystkie jego potęgi! Bo idąc naprzód musimy powtarzać słowa psalmu: „Pan jest moim światłem i moim zbawieniem, kogóż mam się bać?!

IV Przemienienie na Górze Tabor

Boże, Ty wiesz, że u człowieka zawsze istnieje pokusa usprawiedliwienia siebie przez potępienie świata a czy to nie my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za choroby, konflikty i za różne tragedie tego świata??? Błagamy Cię Miłosierny Boże bo im bardziej my się nawrócimy, tym lepsze stanie się społeczeństwo. Im bardziej my się nawrócimy, tym więcej sił będziemy mieli, aby pomagać Jezusowi dźwigać krzyż za innych i aby zbawiać innych. Prosimy Cię zatem aby Wola Twoja, Boże nasz, dokonała się tak w niebie, jak i na ziemi; by powszechnie święcono Twoje Imię Boże; by Twe Królestwo objęło wszystkich i wszystko, i aby kiedyś wszyscy mogli oglądać Ciebie twarzą w twarz. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko. Uproś dla świata prawdziwe PRZEMIENIENIE. Uproś dla świata pokój. Spraw, aby ludzie byli sobie braćmi. Daj, poznać że Ty nam jesteś Matką. Taka jest nasza prośba; o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

V. Ustanowienie Eucharystii

Panie Jezu – ażeby uratować ludzkość, potrzeba powszechnego nieszczęścia, wstrząsu i grozy tak ogromnej, aby runęły ustalone formy życia i w biedzie zjednoczył nas lęk,? Ludzkość jest bowiem w tak ogromnej części zdeprawowana, zepsuta, pełna zbrodni, że gdyby nie cierpienie, to niemożliwe byłoby jej uratowanie. Cokolwiek jednak się wydarzy, zechciej umocnić naszą wiarę w to, że Bóg rządzi światem i nic  się nie może wydarzyć, jeśli On tego nie dozwoli. On zaś pozwala tylko na to, co jest dla dobra dusz: prawdziwego dobra. Jezu, Dobroci niepojęta, błagamy Cię, pomnażaj w nas nieustannie miłosierdzie swoje. Przez Najświętsze Twoje Serce i Niepokalane Serce Twojej Rodzicielki prosimy Cię Zbawicielu byśmy wzajemnie się kochali. Daj nam pojąć tę prawdę, że Odnowa świata polega na tym, abyśmy uwierzyli, że Pan Bóg jest Miłością, byśmy z tej miłości czerpali. Dlatego przywróć nam wiarę i miłość do EUCHARYSTII gdzie możemy tą Miłością się karmić. Gdzie dajesz na Chryste całego Siebie. Jedna dobrze przeżyta Komunia Święta zdolna jest zmienić nas w świętych i doskonałych. Maryjo wyryj w naszych serca tę myśl, że posileni Chlebem Życia i napojeni Kielichem Zbawienia możemy wszystko. Dlatego musimy korzystać z każdej okazji, by być na Eucharystii!!!

Tajemnice bolesne (wtorek i piątek)

I. Modlitwa w Ogrójcu.

„Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali” Panie ! Ty wiesz, że dzisiaj w naszej Ojczyźnie świadomość narodowa od dawna trwa w uśpieniu, bo ludzie zatracili zdolność rozeznawania. Zobojętnieli, zamykając się w kręgu swych własnych spraw. Tak jak Ty zostałeś sam w Ogrójcu. Zamiast tworzyć jednomyślny, świadomy siebie naród, staliśmy się kłębowiskiem różnych, sprzecznych ze sobą dążeń. Prosimy więc, racz osłonić nas przed niszczycielską siłą szatana i nieprawości szerzonych przez niego samego, a także sprzymierzonych z nim ludzi, I zechciej zesłać opamiętanie na lekkomyślność Narodu.

II. Biczowanie Pana Jezusa

Co Cię, o Chryste, bardziej bolało ? Czy rany ciała, pod ciosami Twoich przeciwników, czy może rany duszy zadane Ci przez Piotra, którego wiara i lojalność nie zdały egzaminu. Panie, Ty wiesz, jakie to straszne, gdy ludzie zespoleni ze sobą jednym duchem, czerpiący soki z jednego pnia – w obliczu zagrożenia lub w imię własnych interesów, zrywają więzy i odchodzą… Jaki to ból, gdy wspólne dotąd ideały, gdy wspólne argumenty i te same dążenia, z braku jedności nagle przestają cokolwiek znaczyć, naród osłabia się… I tak, niestety, jest w naszej Ojczyźnie. Prosimy więc, racz wejrzeć na nią; racz wejrzeć na nas wszystkich, byśmy nie „wyniszczyli się wzajemnie w zacietrzewieniu i niezgodzie, bo „drogą nienawiści nie dojdziemy do wzajemnego porozumienia”

III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Chryste, którego w obce ręce wydał własny naród… wydał na kaźń, szyderstwo i na pośmiewisko… wydał na śmierć… błagamy Cię, nie patrz na nasze winy !

Prosimy Boże łaskawy, zdejmij zasłonę z oczu Narodu i pomóż mu zjednoczyć się dla dobra własnej Ojczyzny. Racz spojrzeć dziś, prosimy Cię, do naszych wsi i miast, do naszych parafii i diecezji, aby napełnić je pokojem Bożym. Oświeć rządzących, kieruj ich zamiarami i ucisz w społeczeństwie niezadowolenie ze wszystkiego. Natchnij poddanych więzami braterstwa i spraw, aby nasz kraj był wspólnotą pokoju

IV. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa

Chryste… Zapewne masz w pamięci obraz uliczek Jerozolimy, zalanych słońcem, wypełnionych tłumem po obu stronach, przez które szedłeś dźwigając krzyż… Jedni Ci lżyli, inni zaś szczerze Ci współczuli. Prosimy zatem, użal się i nad naszym Narodem, który okaleczyły niesnaski i podziały. Wiesz, że „jesteśmy słabi i grzeszni, i że na naszym ciele nie zatarły się jeszcze blizny zaborów, okupacji, powstań i prześladowań ze strony bezbożnych ideologii, prosimy więc, dopomóż nam wzmocnić, co dobre, solidarne”. Zechciej „udzielić łaski głębokiej, rzetelnej odnowy. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię… Tę ziemię.

V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Matko Chrystusa, której Syn z krzyża powierzył matczyną pieczę nad wszystkimi ludami, „racz wysłuchać wołania Narodu, którego imię: Polska”. Ciebie Bóg ustanowił, byś była dla nas zwycięskim Znakiem miażdżącym głowę węża piekielnego, przeto zwyciężaj dzisiaj zło na polskiej ziemi… Obroń nas przed rozbiciem i niezgodą społeczną, aby żadne podziały nie osłabiły naszej wewnętrznej spójności. „Ty, w całym życiu łagodna, cicha, daj, niech spokojem nasz kraj oddycha. Niech duch niezgody nas nie rozbija: broń nas od wojny, Zdrowaś Maryja !

Tajemnice chwalebne (środa i niedziela)

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Boże, nasz Ojcze, Ty widzisz jak „ludzkość coraz bardziej ulega degradacji i odczłowieczeniu. Wydaje się, że właśnie teraz o wiele bardziej ludzie nie wiedzą, co jest dobre, a co złe. Szatan dąży do tego, żeby grzech już nie był nazywany grzechem, tylko czymś dobrym; żeby zło było równouprawnione z dobrem i nawet jak ktoś popełni zło… żeby nie odczuwał wyrzutów sumienia. Prosimy Boże, pomóż nam dokonać oczyszczenia etycznego i duchowego, a przede wszystkim pozwól nam niezłomnie trwać przy swojej wierze, przy swym Kościele, pod przewodnictwem prawych i odważnych pasterzy.

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Ty, Panie Jezu, jako „Mesjasz przyszedłeś z orędziem miłości, chciałeś zgromadzić wokół siebie wszystkich, ale naród wybrany, niestety, nie chciał Cię przyjąć ” I dziś, tak wiele dzieci Bożych, które od Boga otrzymały wszystko, co posiadają, robią uniki uważając, że Bóg im niepotrzebny. Dlaczego ludzie nie chcą wierzyć w Ciebie i widzieć w Tobie Mesjasza? „Boże w Trójcy Świętej Jedyny, prosimy Cię gorąco, racz uczynić nas, modlących się, swoimi narzędziami w Dziele ocalenia i duchowej odnowy Narodu Polskiego.

III. Zesłanie Ducha Świętego

„Ojczyzna wasza będzie wolna od ucisków wrogów zewnętrznych, ale ją opanują wrogowie wewnętrzni – mówiłeś, Jezu, do jednej z polskich mistyczek, do Sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Panie i Boże nasz, już prawie nic tu nie jest autentycznie polskie, tylko importowane z obcych ideowo ośrodków, czerpane z wrogich Tobie źródeł i kierowane wprost ku demoralizacji, ku wynarodowieniu i ku rozpowszechnieniu cywilizacji śmierci, które prowadzą Naród nasz do zejścia aż na dno. Oblubienico Ducha Świętego, „Najlepsza Matko, prosimy Cię, obudź sumienia wszystkich rodziców, nauczycieli, wychowawców, kierowników naszego życia narodowego i państwowego, a zwłaszcza krzewicieli kultury rodzimej, by na ich wargach nigdy nie pokazały się słowa, które by zasłużyły na gniew Boży.

IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Boże, Ty wiesz, że walcząc o suwerenność naszej Ojczyzny w tak pięknym stylu „wygraliśmy walkę polityczną, lecz przegrywamy walkę etyczną”. „Smutny jest obraz Polski, gdzie nie rodzą się dzieci, gdzie nie buduje się domów, tylko banki i supermarkety; gdzie tylko niewielka część społeczeństwa oddaje Tobie, Bogu, chwałę w dzień święty. Prosimy o Boże, spraw, by „stawiając wymagania, chrześcijanie pamiętali o tym, że sami muszą żyć w duchu miłości i sprawiedliwości, wystrzegając się złych skłonności, zwłaszcza pijaństwa, rozwiązłości, rozrzutności, niesumienności w pracy i tylu innych wad, które niszczą dorobek ukochanej Ojczyzny”

V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

„Jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje imię, i będą błagać, i będą szukać mojego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę”. „O Panie nasz, o Boże wielki i straszliwy… Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całego narodu. „Oto my, dzieci Twoje, zwracamy się do Ciebie, Pani nasza i Królowo. Przychodzisz do Polskiego Narodu z Orędziem Miłości, z wezwaniem do nawrócenia, pokuty; do ofiary. Prosimy Cię gorąco, racz przyjąć naszą modlitwę, nasze błagania, naszą gorącą prośbę, racz przyjąć to nasze wołanie, aby się dokonało zwycięstwo w Polskim Narodzie za Twoją przyczyną”.

Źródło http://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/rozaniec_tom_1.html

Dodatkowo można odmówić Litanię do Matki Bożej Królowej Pokoju lub litanię do św. Andrzeja Boboli


Litania do Matki Bożej Królowej Pokoju

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Bogarodzico Dziewico – módl się za nami
Maryjo, Pierwsze Tabernakulum Najświętszego Ciała Jezusa Chrystusa,
Maryjo, słuchająca i zachowująca w sercu Słowa Boga,
Maryjo, Matko Bożego Miłosierdzia,
Matko dzieci, którym nie dane było się narodzić,
Matko prześladowanych za wiarę,
Matko narodów podzielonych,
Matko narodów ogarniętych wojną,
Matko tych, którzy boją się o swoje życie,
Matko uchodźców bez dachu nad głową,
Matko tych, którym brakuje wody i chleba,
Matko pozbawionych pracy,
Matko owładniętych chciwością,
Matko zagubionych w sieci internetu,
Matko cierpiących i chorych,
Matko samotnych i opuszczonych,
Matko pogardzanych i dyskryminowanych,
Matko zagubionych i rozczarowanych,
Matko zbuntowanych i rozgoryczonych,
Matko wykorzystywanych i zastraszanych,
Matko tych, którzy stracili wszelką nadzieję,
Matko tych, którzy płaczą po cichu,
Królowo Pokoju, otoczona koroną z gwiazd dwunastu,
Obleczona płaszczem gwiazd jaśniejących,
Wyjednująca nam łaski u Boga,
Niosąca nadzieję,
Ucząca wytrwałej modlitwy,
Pomagająca przebaczyć,
Kojąca rany niezabliźnione,
Jednająca rodziny,
Wygaszająca spory,
Rozwiązująca węzły,
Podpowiadająca słowa dobre i kojące,
Pocieszająca zrozpaczonych,
Zsyłająca dobre natchnienia,
Dająca przykład cierpliwości i łagodności,
Wskazująca drogę do domu,
Szukająca dzieci zagubionych,
Biorąca na siebie cierpienie swoich dzieci,
Uśmiechająca się do swoich dzieci
Pocieszenie dusz czyśćcowych,
O oczach mądrych i rozumiejących,
O sercu łagodnym,
O dłoniach otwartych,
Miłująca bezwarunkowo

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść na Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:

Prosimy Cię Panie Boże, dozwól nam sługom swoim za przyczyną Maryi, Niepokalanej Matki Boga i Królowej Pokoju, abyśmy każdego dnia byli apostołami pokoju Twojego Syna w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.


Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Św. Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami
Św. Andrzeju, napełniony duchem Bożym, módl się za nami
Św. Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami
Św. Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami
Św. Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia, módl się za nami
Św. Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami
Św. Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, módl się za nami
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami
Św. Andrzeju, Apostole Polesia, módl się za nami
Św. Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami
Św. Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami
Św. Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami
Św. Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami
Św. Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami
Św. Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami
Św. Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała, módl się za nami
Św: Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami
Św. Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami
Św. Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami
Św: Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami
Św. Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami. Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno,  uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga
Abyśmy Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Kapłan: Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo
Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci.
Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik.
Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.